You are here

การพัฒนาบุคคลากร

องค์กรควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุุคคลากรระดับล่าง ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคคลากรที่มีอยู่มากกว่านี้  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานไม่ใช่รับบุคคลากรใหม่หรือรับโอนจากหน่วยงานภายนอกมากแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่  ทั้ง ๆ ที่บุคคลากรของหน่วยงานมีความสามารถมมากพอที่จะไปดำรงแหน่งนั้น ๆ  โดยเฉพาะลูกจ้างที่มีความสามารถ มีความชำนาญในงานที่ทำควรได้รับการพิจารณาก่อน เพราะลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีความรู้ ความสามารถมักจะลาออกไปอยู่หน่วยการที่มีสวัสดิการที่ดีกว่าทั้งนั้น  เมื่อเข้ามาแล้วก็ลาออก ก็เป็นผลเสียต่อการพัฒนาองค์กร ต้องสอนงานใหม่ตลอด   

 

ประเภทเนื้อหา: 
พัฒนาองค์กรและบุคลากร
Like: 
4
Average: 4 (6 votes)

Comments

ดีครับ เห็นด้วย

ดีมากครับ

เห็นด้วยคะ ธุรการระดับล่างและลูกจ้างถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังต่อไป

เห็นด้วยกับความคิดนี้   แต่ที่สำคัญคืออยากให้ข้าราชการทุกคนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเสียก่อน เพราะข้าราชการที่ไม่ค่อยรับผิดชอบก็ยังมีอีกมาก  อย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว  และพยามยามสอนน้องๆ ที่เข้ามาใหม่ให้รักองค์กรและรับผิดชอบต่องานของพวกเรากันเองด้วย